PdA*Dayanışma Platformu: Viyana´da seçimlere giriyoruz!

0
1195

PdA-Flugi_wir-kandidieren-NEU_türkisch_A5Avusturya Emek Partisi ve Dayanışma Platformu önümüzdeki 11 Ekim 2015’deki Viyana belediye seçimlerine katılacağını açıklar.
Hedefimizin politik içeriği, Avusturya‘da yaşayan emekçilerin sınıf çıkarlarını korumak temelindedir. Sınıf politikamızı sebep ve gerekçeler bulmadan ortaya koyuyoruz. Sömürücüleri, spekulatörleri ve düzenin tüm temsilcilerini teşhir ediyor ve gerçekleri savunmak için aday oluyoruz. İşsizliğin, baskının, sömürünün, açlığın, yoksulluğun, doğa katliamlarının ve savaşların sorumlularını teşhir etmek, gerçekleri emekçilere anlatmak için seçimlere dahil olacağız. Irkçı saldırganlık ve nefret söylemlerine dayanışma birliğimizle karşı koyuyoruz. Tefeci spekulatörlere karşı, kararlı bir direniş göstermeyi hedefliyor ve sosyal-komünal konut yapımının yeniden yürürlüğe girmesi mücadelesini ve talebini haykırıyoruz.
Avusturya‘daki mevcut hükümet partisi SPÖ‘nün hiç bir sözüne inanmıyoruz. Özellikle Viyana‘da FPÖ‘ye karşı kendisini „anti-faşizmin“ kalesi olarak göstermeye çalışan bu parti, gerçekte ise çoktan FPÖ‘ye temel oluşturan yasaları çıkarmakta ve bu bağlamda bir politika izlemektedir. SPÖ, herzaman olanaklar olduğunda FPÖ ile koalisyon içerisine girecektir. Viyana belediyesini, karlarına kar kattıkları bir „ticari araç“ olarak gören ve bu ülkenin sermayedarlarıyla işbirliği aracı haline çeviren bu parti, bir iktidar yapısı olarak sadece ve sadece kendi çıkarlarını korumaktadır. Emekçiler, göçmenler ve yoksul halklar için hiçbir zaman mücadele etmemiştir. Bu durum bugün de, gelecekte de aynı olacaktır.
Tüm burjuva ve düzen partileri, öyle ya da böyle AB‘nin düzenine bağlılıklarını açıklıyorlar. Bu bağlılık; Bankaların ve tekellerin, tasarruf paketlerinin, demokrasinin tasfiyesine, silahlanma, militarizm ve AB‘nin katliamcı mülteci politikasına bağlılığı ifade ediyor. İşte tam da bu temelde, düzen içi reformist sınırların yenildiğini ve yenilmeye mahkum olduğunu görüyoruz.
Tüm bu saldırganlığa karşı aktif, sürekli ve kararlı bir direniş ve örgütlenme ile, karşı koymayı hedefliyoruz. Bizler, sınıf mücadelesini, halkların söz, yetki ve karar hakkını, anti-emperyalizmi ve enternasyonalizmi savunuyor ve bu temelde mücadele ediyoruz. Bu bizim tek ilkemizdir!
Avusturya Emek Partisi ve dayanışma platformu güçleri ATİGF, DHD, AGİD, Alinteri, KP(T) olarak seçimlere girebilmek için destek beyannamesine ihtiyacımız devam ediyor. Bundan kaynaklı olarak tüm dostlarımıza ve arkadaşlarımıza çağrımız, sınıf mücadeleci bir liste olarak seçime katılabilmemiz için bizleri desteklemeleri, süreçin aktif birey ve güçleri olmalarıdır. Bu bağlamdaki geniş bilgiler www​.parteiderarbeit​.at „Unterstützung für die PdA“ kaynaklı websitesinden alınabilinir.
Her toplumsal ve politik güç, her düşünce ve fikir, her örgütlenme ve mücadele onun yürütücüsü ve örgütleyicisi olan kitleler varsa başarıya ulaşır. Bundan kaynaklı olarak çağrımız nettir. Sınıf çıkarlarımız ve geleceğimiz icin Dayanışma Platformu’na dahil olalım. Bu ortak hedef için PDA (Avusturya Emek Partisi) bir olanak yaratmaktadır. Listemizdeki farklı yaşlarda, farklı ülkelerden, değişik meslek kollarından arkadaşlarımız ve yoldaşlarımız aday olacaktır.
Kapitalist sömürüye ve saldırganlığa
karşı cevabımız dayanışmamızdır!
Sınıf mücadelesiyle Direniş!